Gazaremsan

Gazaremsan är en smal kustremsa utmed Medelhavet i den sydvästra delen av det historiska Palestina. Trots den mycket begränsade ytan är 1,5 miljoner palestinier bosatta i området. De härstammar huvudsakligen från flyktingar som flydde från andra delar av det numera ockuperade övriga Palestina. Israel har kontroll över luftrummet, territorialvattnet, gränsövergångarna, valutan och handeln. Vidare upprätthåller Israel en omfattande blockad av Gazaremsan. Gaza, eller Gaza City, är med sina 400 000 invånare den största staden på Gazaremsan.

Gazaremsan ingick i det brittiska NF-mandatet Palestina och ockuperades 1948 av Egypten. I samband med sexdagarskriget 1967 ockuperades området av Israel och senare avsade sig Egypten alla anspråk på området (liksom Jordanien gjorde med Västbanken) för att skapa förutsättningar för en självständig palestinisk stat. 2005 avvecklades områdets judiska bosättningar på initiativ av Ariel Sharon och israeliska trupper lämnade Gazaremsan. Israel behöll dock kontrollen över luftrum, territorialvatten och gränsövergångar.

Idag styrs Gazaremsan officiellt av den Palestinska myndigheten. I juni 2007 tog Hamas kontroll efter att ha fått 65 procent av mandaten i lokalvalet. Sedan dess har organisationen kontrollerat området.

Enligt Israel ockuperar landet inte Gazaremsan. CIA, EU och FN betraktar dock Gazaremsan som delvis ockuperad av Israel. Enligt israeliska säkerhetstjänsten kommer den största delen av de palestinska attackerna mot Israel från Gazaremsan.

Till startsidan