Stad

Stad är i Sverige ett ortsbegrepp som sedan 1971 års kommunreform saknar officiellt fastställd betydelse. Ett antal svenska kommuner använder begreppet stad om hela kommunen, men i allmänt språkbruk används ordet om större tätorter, eller om mindre tätorter som har varit huvudorter i gamla stadskommuner.

I Sveriges nationalatlas och av Statistiska Centralbyrån räknas tätorter över 10 000 invånare som städer.

Begreppet stad i andra delar av världen

Stad syftar på ett större och mer betydande tättbebyggt område som i förhållande till landsbygden omkring fungerar som en mer eller mindre självständig enhet. Städer har ofta särskilda privilegier och handelsrättigheter, även om detta var vanligare förr i tiden. I många andra länder finns fortfarande en juridisk betydelse knuten till den kommunala enhet som administrerar området.

I historiska och arkeologiska sammanhang brukar ett villkor för stadsbegreppet vara någon form av arbetsdelning. Jordbruk och skogsbruk ska inte vara de huvudsakliga näringarna, utan det bör finnas samhällsklasser som arbetar med exempelvis handel och administration o.s.v.

Till startsidan