Järnväg

En järnväg är byggd på en särskild banvall för att möjliggöra för tåg för gods eller passagerare att färdas.

I definitionen järnväg ingår vanligtvisendast sammanhängande spårsystem för långdistanstrafik. Spårväg, spårtaxi, tunnelbana eller gruvspår ränkas inte som järnväg. Inte heller nöjesanläggningar som berg och dalbana räknas som järnvägar.

Tågen dras av lokomotiv (lok) eller motorvagnar drivna med elmotor, förbränningsmotor, ångmaskin eller i ovanliga fall en ångturbin. I lokomotivet respektive motorvagnen sitter lokföraren som kör tåget. Tåget kan bestå av både passagerarvagnar och godsvagnar beroende på vad som ska transporteras. Numera skiljer man ofta på persontåg och godståg, men i vissa fall kombineras de båda typerna. Sedan slutet av 1800-talet drivs allt fler tåg med elmotor i stället för ångmaskin. Numera är tåg drivna med ångmaskin mycket sällsynta på de flesta håll i världen.

Rälsen utgör en slät och hård yta som tågets hjul kan rulla på med mycket lite friktion. En fullastad järnvägsvagn kan väga över 100 ton. Vagnen och godset bärs vanligtvis av 8 hjul, fördelade på 2 boggier. Varje hjul har då en kontaktyta mot rälsen som inte är större än en femtioöring. Den släta ytan gör också att resan blir behaglig för passagerarna, dock känner man ofta av de skarvar som finns i rälsen.

Järnvägsförvaltningarna är ofta mycket medvetna om sin miljöprofil i marknadsföringen, och i Sverige har många persontåg naturskyddsföreningens märkning "Bra Miljöval". Även om man åker på en elektrifierad bana behöver inte utsläppen vara obefintliga. Det beror helt enkelt på hur den elektricitet som används har producerats. Om elen enbart kommer från kolkraftverk kan det rentav vara miljövänligare att åka med ett dieseltåg.

Till startsidan