Java Server Pages (JSP)

Java Server Pages (JSP) är en teknologi som används för att skapa dynamiska svar från en webbserver kopplad till internet. Oftast skapas HTML, XHTML eller andra typer av webbsidor.

En JSP-sida kompileras av en JSP-kompilator till en servlet. Detta kan ske automatisk av en servletmotor som till exempel Tomcat

Till startsidan