Kontaktlinsens historia och fader

Den första kontaktlinsen framställdes av Adolf Eugen Fick 1887. Adolf Fick föddes 3 september 1829 i Kassel och var en tysk fysiolog. Han var en prisbelönt medicinsk doktor i Marburg och professor i fysiologi i Zürich. Adolf Fick var en av 1800 talets mest framstående fysiologer och ägnade sig åt de exakta vetenskapernas tillämpning inom fysiologin. Han visade särskilt intresse för musklernas mekaniska arbete och kroppens värmebildning i muskelvävnad. Adolf Fick genomförde även viktiga undersökningar gällande blodomloppets och sinnesorganens fysiologi. Sitt intresse för den mänskliga kroppen bidrog även till framtagandet av den första kontaktlinsen vilket skedde kort före Adolf Ficks utnämnande som utländsk ledamot av den Svenska Vetenskapsakademin. Fick tog plats som ledamot 1895.

Den kontaktlins som Adolf Fick lyckades ta fram var gjord i glas och fruktansvärt obekväm att använda. Användarna kunde bara bära linsen några korta timmar och linser började aldrig massproduceras. Inte förrän på 40-talet började kontaktlinser produceras för kommersiellt bruk. Även dessa linser var obekväma jämfört med dagens linser men fick ändå ett genombrott, framförallt inom filmindustrin. Dessa kontaktlinser var hårda, tillverkade av plexiglas och täckte hela ögat. Linserna var dessutom mycket dyra.

Någon gång i mitten av 50-talet kom de mjuka kontaktlinserna som kunde användas en hel dag. Dessa var betydligt billigare och den kommersiella succén var ett faktum. Alla som ville kunde nu skaffa sig kontaktlinser och det innebar en stor befrielse, särskilt för de med svåra synfel som nu inte var hänvisade till tjocka och tunga glasögon.

Idag är mjuka kontaktlinser den vanligast förekommande linstypen i Sverige men detta varierar mellan olika länder. I USA, Storbritannien och Tyskland är exempelvis hårda linser mycket vanligt förekommande.

Ursprungligen rengjordes kontaktlinserna genom kokning i saltlösning i en särskild maskin. Numera används i regel olika saltlösningar och desinfektionslösningar (linsvätska). Mjuka linser byts ut regelbundet, och det finns allt från mjuka halvårslinser till kvartalslinser, månadslinser, tvåveckorslinser och endagslinser.

Till startsidan