Tyskland

Tysklands flagga

Tyskland är europas folkrikaste land (Ryssland borträknat) med drygt 82 miljoner invånare och en av världens ledande industriländer. Landet gränsar i norr mot Nordsjön, Östersjön och Danmark, i öster mot Polen och Tjeckien, i söder mot Österrike och Schweiz, samt i väster mot Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna. Med landgräns till totalt nio andra länder är Tyskland det land i Europa som gränsar till flest länder. Tyskland har maritim gräns mot Sverige.

Berlin är Tysklands största stad och även landets huvudstad, där bor 4,35 miljoner människor. Hamburg är näst störst med drygt 3 miljoner och därefter München med 2,5 miljoner.

Tysklands historia

Tyskland blev inte en sammanhållen, enad stat förrän på 1800-talet. Dock kan de germanska folkens och det tyska språkets anor spåras långt bak i tiden. Det Tysk-romerska riket kan i viss mån ses som Tysklands föregångare. I Versailles 1871 under det tysk-franska kriget lyckades rikskansler Otto von Bismarck ena de tyska staterna i ett förbund och bildade då det tyska kejsardömet. Detta kejsardöme ersattes 1919 av Weimarrepubliken, som i sin tur ersattes av Tredje Riket (Nazityskland) 1933.

1945 gick Tyskland förlorade ur andra världskriget och ockuperades av segermakterna. Av de västra ockupationszonerna bildades den 23 maj 1949 Förbundsrepubliken Tyskland (Bundesrepublik Deutschland), eller "Västtyskland" som den även kallades. Den sovjetiska ockupationszonen blev Tyska demokratiska republiken (Deutsche Demokratische Republik), även kallat "Östtyskland" den 7 oktober samma år.

Tysklands geografi

Tysklands delstater

Tyskland är ett av de största länderna i Europa. Det sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr ner till Alperna i söder, en sträcka på ungefär 100 mil. Från den nordligaste punkten på ön Sylt i Östersjön, till Oberstdorf i Bayern längst i söder, är det 876 kilometer. Det största avståndet i öst-västlig riktning är 640 kilometer.

Ju längre söderut man kommer desto högre och bergigare blir landskapet. Söder om Nordsjön och Östersjön ligger den nordtyska slätten, som är ganska likt det skånska landskapet. Den formades huvudsakligen vid senaste istiden då området låg under is. Sedan följer ett område med bergskedjor som når höjder mellan 800 och 1 500 meter. Några av dessa är till exempel Schwarzwald, Thüringer Wald, Bayerischer Wald, Erzgebirge och Harz. Vid gränsen till Schweiz och Österrike ligger de tyska Alperna. Där ligger också Tyskland högsta berg som heter Zugspitze. Dess högsta punkt ligger 2 962 meter över havet.

Den största floden i landet, som delvis rinner genom Tyskland, är Donau som rinner ut i Svarta havet. Alla andra större floder flyter mot Östersjön eller Nordsjön. Rhen är den flod som är längst på tyskt territorium. Av dess 132 mil går 86,5 mil genom Tyskland eller som gränsflod. Andra betydande floder är Elbe, Main, Oder, Weser och Saale.

Tyskland har ett flertal sjöar som bildades under istiden. Vattnet fyllde upp de sänkor som isen skapade, och de flesta sjöarna finns i delstaten Mecklenburg-Vorpommern och vid Alperna. Bodensjön är den största sjön och delvis ligger i Tyskland men Müritz är den största sjön som ligger helt inom Tysklands gränser. Längs Nordsjöns kustlinje finns många öar som bilder långa kedjor. De var tidigare en del av fastlandet och blev senare avskurna genom landsänkning, så att havsvattnet flöt in i de tidigare dalgångarna. Öarna i Östersjön är större och där ligger Rügen som är Tysklands största ö.

Administrativ indelning

Tyskland är en förbundsrepublik som är indelad i 16 förbundsländer (delstater). På tyska "Bundesland", eller bara "Land". Förbundsländerna har långtgående autonomi bland annat inom utbildningsväsendet. Förbundsländernas invånarantal varierar från Bremens cirka 670 000 till Nordrhein-Westfalens cirka 16 miljoner.

Fem av Tysklands förbundsländerna (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen och Sachsen) är indelade i Regierungsbezirke som kan liknas vid svenska län. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz och Sachsen-Anhalt har avskaffat denna indelning under senare tid. Förbundsländerna är i sin tur delade i distrikt (på tyska: Kreis, eller Landkreis) och kreisfria städer. De tyska bilarnas registreringsskyltar bygger på kretsindelningen, där de första bokstäverna visar vilket kreis/stad de är registrerade i. HH för Hansestadt Hamburg, HL för Hansestadt Lübeck och GÖ för Göttingen för att ge några exempel.

Infrastruktur

Tysklands vägnät är av mycket hög standard och motorvägar började byggas i stor omfattning redan under 1930-talet. Idag är det tyska motorvägsnätet väl utbyggt, men trost det byggs det än idag nya motorvägar i landet. De flesta av de nya motorvägarna byggs i östra Tyskland eftersom DDR-regimen inte prioriterade utbyggnad och underhåll lika högt som kollegorna i Västtyskland. Tyskland har idag en av de högst vägstandarderna i världen, med undantag för vissa vägar i östra Tyskland.

Autobahn Tyskland

En anledning till att främst motorvägarna är så väl utbyggda är Tysklands centrala geografiska läge i Europa. Förutom den stora inhemska trafiken måste många yrkesförare och resenärer på bilsemester passerar genom Tyskland på resan mellan västra Europa och östra Europa. Även trafiken till och från Skandinavien sker i allmänhet via Tyskland. Motorvägsnätet i Tyskland är det tredje största i världen. I Europa konkurrerar Tyskland om första platsen med Frankrike som också har ett stort motorvägsnät. Skillnad i Frankrike är att de flestqa motorvägarna är avgiftsbelagda, något som är mycket sällsynt i Tyskland. 2005 införde dock Tyskland vägavgift på Autobahn för lastbilar med en totalvikt på mer än 12 ton. Avsikten var att flytta en del av godstrafiken från motorvägarna till järnvägarna.

Floderna har historiskt sett varit mycket viktiga transportleder för gods, något de fortfarande är. Hamburg har med sitt läge vid Nordsjön och floden Elbe blivit ett av Europas stora transportcentra. Andra viktiga floder är Rhen, Main och Donau. Vidare finns ett stort kanalsystem som förbinder de olika floderna.

Höghastighetståget ICE har en toppfart på över 300 km/h och är Tysklands motsvarighet till franska TGV. Det är något långsammare är de tyska snabbtågen (InterCity) med toppfarter kring 200 km/h.

Till startsidan