Kreditkort

Ett kreditkort är en variant av kontokort och namnet kommer utav att kortet är förenat med en kredit som ges av den kortutgivande banken. Krediten kan betalas av antingen i sin helhet, eller i poster. Precis som med övriga kontokort betalar kortföretaget handlaren, och fakturerar i sin tur kortinnehavaren på det totala köpebeloppet.

Kreditkort är oftast utformat som ett fysiskt kort i plast med en magnetremsa (och chip). Vissa kreditkort är inte fysiska kort, utan består av en kredit hos den kortutgivande banken och ett kortnummer som används som används vid kreditköp. Även andra fysiska former för kortet finns, exempelvis som en del av en mobiltelefon. De flesta svenska korten har dimensionen 85.60 × 53.98 mm och finns definierade i ISO/IEC 7810-standarden som ID-1.

Det första kreditkortet skapades 1950 av amerikanen Frank McNamara. Han hade glömt sin plånbok när han var på restaurang vilket senare gjorde att han grundade företaget Diners Club. Idag är Visa och MasterCard de största kreditkortsutgivarna.

Till startsidan