Märket

Märket

Märket med Märkets fyr är ett skär i Södra kvarken. Sedan freden i Fredrikshamn 1809 definieras här gränsen mellan Sverige och Finland. Fyren på ön upphörde att vara bemannad i slutet av 1976.

Geografi

Märket ligger väster om Åland och norr om Ålands hav. Skäret som är cirka tre hektar stort, är delat mellan Finland och Sverige i två ungefär lika stora halvor. Märket är enligt flera källor världens minsta ö med delat territorium i öppet hav. Den fransk-nederländska ön Saint Martin/Sint Maarten i Karibien brukar felaktigt anges som den minsta ön med delat territorium, men den är avsevärt större än Märket. Det finländska territoriet tillhör Hammarlands kommun. Den svenska delen ligger i sin tur på gränsen mellan Norrtälje kommun och Östhammars kommun, i Uppsala respektive Stockholms län.

Till startsidan