Åland

Åland är en ögrupp på gränsen mellan egentliga Östersjön och Bottenhavet mellan det finländska fastlandet och Sverige. Åland är ett självstyrt landskap i Finland som är svenskspråkigt och kännetecknat av svensk kultur. Befolkningen uppgår till 27 734 invånare, varav 11 123 (40%) bor i huvudorten Mariehamn. Den totala landarealen är 1 553 km² uppdelat på 6 757 öar, där Fasta Åland är huvudön med en area av 1 017 km².

Ålands unika politiska status gör att landskapet har rätt att stifta egna lagar och fatta politiska beslut inom vissa områden. Inom dessa områden utövas den lagstiftande och exekutiva makten av Ålands lagting och Ålands landskapsregering. Området är dessutom en neutraliserad, demilitariserad zon och Ålands status skyddas av internationella garantier. Finland har dock suveränitet över området.

Freden i Fredrikshamn i september 1809 innebar att Sverige överlät Finland till Ryssland samt därtill en del av landskapet Västerbotten och hela Åland som därmed kom att tillhöra storfurstendömet Finland. Efter Finlands självständighet strävade ålänningarna efter att återförenas med Sverige. Den så kallade Ålandsfrågan, det vill säga konflikten om Ålands tillhörighet till Sverige eller Finland, var en av de få frågor som behandlades och löstes av Nationernas Förbund under mellankrigstiden.

Att Åland är en av de få demilitariserade zoner i världen är orsak till att det sedan 1992 är hemort för Ålands fredsinstitut.

Till startsidan