Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna (MP) är ett politiskt parti i Sverige som bildades 1981. Partiet har sitt ursprung i miljörörelsen och förespråkar ett ekologiskt hållbart samhälle. Vid valet 1988 kom Miljöpartiet för första gången in i riksdagen, men åkte ur vid följande val. Senare återkom de till riksdagen i valet 1994 och har därefter stannat kvar. Partiet leds för tillfället av de två språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand och är det minsta i Sveriges riksdag. Sedan december 2008 samarbetar partiet med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inför valet 2010.

Miljöpartiet är ett parti som de senaste åren byggt mycket av sin opinionsbildning på skräckpropaganda om växthuseffekt och klimatförändringar, och att dessa är skapade av människan. Trots att detta ännu inte är fastställt, fortsätter partiet sin skoningslösa propaganda för att skrämma upp människor.

Miljöpartiet bildades som en protest mot hanteringen av den svenska kärnkraften, och specifikt folkomröstningen om dess avskaffande. Partiet bestod då av en miljöinriktad utbrytargrupp från Folkpartiet, vars frontfigur var den tidigare folkpartistiske riksdagsmannen Per Gahrton. Miljöpartiet säger sig vara blocklöst och samarbetar med såväl det borgerliga som det socialistiska blocket i olika frågor. I den nationella svenska blockpolitiken brukar emellertid Miljöpartiet räknas till det socialistiska blocket, framför allt efter det parlamentariska samarbetet med Socialdemokraterna som varade mellan 1998 och 2006. Miljöpartiet formulerar sin politik utifrån vad man kallar en trefaldig solidaritet med det ekologiska kretsloppet, kommande generationer och alla världens människor. Konkret förespråkar partiet en kretsloppsekonomi där människor lever av naturresursers avkastning och inte tär på sin omgivning, något man anser att ekonomisk tillväxt gör. Därmed är partiet emot det samhälle vi har idag. Partiet betonar vikten av deltagardemokrati och profilerar sig främst inom områden som miljö och energi men ofta även i frågor som jämställdhet, djurrätt och feminism.

Till startsidan