MP3

MP3 eller egentligen "MPEG-1 Audio Layer 3", är en del av standarden MPEG-1. MP3 använder en algoritm för destruktiv komprimering av ljud, vilket innebär att en del av ljudsignalen försvinner när ljudet komprimeras till MP3. Vid låg bitrate ger MP3 dålig ljudkvalitet jämfört med motsvarande nyare destruktiva filformat, men vid högre bitrate är kvalitetförlusten mindre påtaglig. En låt i MP3-formatet kräver något mer diskutrymme än nyare filformat. MP3 med 128 kbit/s ger en ljudkvalitet som är tillräcklig och blev snabbt en inofficiell standard när fildelningsprogram blev allt vanligare. Idag är dock 192kbit/s ofta ett minimikrav och 320kbit/s är inte ovanligt. En möjlig efterträdare till MP3 är FLAC som tillåter komprimering utan förlust av någon information. Filer som är komprimerade i MP3-formatet kallas till vardags för MP3-filer eller MP3:or.

MP3 bygger på patent som ägs av bl.a. Fraunhofer IIS. I praktiken innebär det att tillverkare av MP3-spelare måste betala licensavgifter. Algoritmen utvecklades år 1991 vid universitetet i Hannover i Tyskland.

MP3 är ett av de absolut populäraste filformaten för ljud idag, vilket beror på att formatet har funnits länge och och därmed hunnit etablera sig. Formatet stöder dessutom ID3-taggar vilket används för att spara (dold) META-information, t.ex. albumnamn, artist och kommentar. Motsvarigheter till ID3 finns hos flera andra populära filformat, bl.a. WMA.

MP3 och MPEG-3 är inte samma sak

Till startsidan