Novell

Ordet "novell" kommer från italienskans novella, som betyder "nyhet". I Sverige idag är en novell en kort skönlitterär text. Ursprungligen var en novell en nyhetsberättelse av underhållande karaktär, en lätt framställd anekdot. Numera används termen vanligtvis om mindre berättelser, ofta skrivna på prosa. Skillnaden mellan roman och novell ligger dock inte bara i omfånget utan ramen framkallar en förändrad stil. Novellen består vanligtvis av enbart en händelse och saknar därför den episka bredd som finns i romanen. Romanen som ofta strävar att ge en sammanträngd tidsbild av samhällslivet eller av en persons hela utvecklingsgång. Novellen däremot ger ett intressant specialfall och beskriver ofta färdiga karaktärer. Novellen är snarare en form av skrivande än en egen genre, därför finns det således noveller av alla genrer. Formens motsvarighet på den facklitterära sidan är essän och på den dramatiska sidan av enaktaren.

För noveller finns ingen standardlängd, men de flesta ligger på mellan 5 och 50 sidor. Med tanke på längden går det lätt att samla ihop flera noveller i en bok. Denna typ av bok kallas antingen för novellsamling (samtliga noveller av samma författare) eller antologi (flera författare).

En stafettnovell är en novell som skrivs av flera författare. I en stafettnovell skriver flera författare varsin mindre del, vanligtvis två meningar, varefter delarna bildar en berättelse som kan ta mycket oväntade svängningar. Novellens form gör den lämplig för just denna typ av skrivande.

Till startsidan