Östergötland

Östergötland är ett svenskt län och landskap beläget i nordöstra Götaland. Östergötland har 423 200 invånare vilket gör det till Sveriges fjärde största län. Till ytan täcker det ett område på 10 562 km² vilket gör det till det 11:e största. De största kommunerna är Linköping (141 863 inv.), Norrköping (128 060 inv.) och Motala (41 953 inv.). Linköping är residensstad i länet.

Östergötland gränsar i söder till Kalmar län och Jönköpings län, i väster till Västra Götaland genom Vättern, i norr till Örebro län och Södermanlands län och i öster till Östersjön. Östergötlands län sammanfaller i stor utsträckning med landskapet Östergötland, vilket dock är något mindre. I länet finns 50 000 kända fornlämningar.

Östergötlands län omfattar landskapet Östergötland, samt mindre delar av angränsande landskap. Länets yta är 11 630 km², varav 10 562 km² är landareal. Nio procent av den totala arealen är vatten. En del av detta vatten är Göta kanal, men det ugörs även av de många sjöar som finns här. Stenabohöjden i Ydre kommun som ligger 327 meter över havet är länets högsta punkt. I den vackra skärgården, med cirka 6 300 öar, sträcker sig fyra djupa vikar långt in i landskapet, Bråviken, Slätbaken, Valdemarsviken och Gamlebyviken. Linköping (97 428 inv.) och Norrköping (83 561 inv.) är landets sjunde respektive tionde största städer (tätorter) och ligger ca: 4 mil från varandra. Kommunerna kommer på femte respektive åttonde plats. Denna befolkningskoncentration gör att kommunerna tillsammans marknadsför sig som Fjärde storstadsregionen.

Till startsidan