Skåne

Skåne är det sydligaste landskapet och länet i Sverige. Sedan sammanslagningen av Malmöhus län och Kristianstads län till Skåne län 1997, så upptar landskapet och länet exakt samma yta. I norr gränsar Skåne till Halland och Småland, i öster till Blekinge och Östersjön, i söder till Östersjön och i väster till det Öresund som skiljer Skåne från Danmark.

Skåne är Sveriges till ytan tionde största län, men det tredje största befolkningsmässigt. Befolkningstätheten är 107 invånare/km², jämfört med 20,5 per km² för hela landet. Av länets 1,2 miljoner invånare bor 88 % i någon av de 246 tätorterna. Kristianstads kommun är den till ytan största i Skåne och samtidigt (tillsammans med Sundsvall) den kommun i Sverige som har flest tätorter, 26 stycken.

Turism i Skåne

Skånes läge som port till övriga Europa gör att länet fungerar som ett transitlän genom vilket många resenärer färdas. Med öresundståget åker man från Malmö till Köpenhamn över Öresundsbron. Samma bro gör det även möjligt för tusentals resenärer att med bil ta sig vidare ner till Europa. När Fehmarn bält-färbindelsen planeras vara färdig 2012 kommer man kunna åka bil i ett sträck hela vägen ner till Lübeck och övriga Europa. Detta går dock redan nu via Stora bält-bron som dock är en omvägför många resenärer. Från Helsingborg avgår färjor med täta mellanrum till den danska staden Helsingör som ligger på andra sidan det ca: 3 km breda sundet. För många resenärer blir också något hotell i Skåne den sista övernattningen i Sverige innan man reser vidare mot Danmark och resten av Europa.

Skånes historia

Skåne var tillsammans med Halland, Blekingen och Bornholm under senare delen av 900-talet del av Harald Blåtands Danmark. I historielitteraturen benämnt Skåneland eller Skånelandskapen. År 1060 inrättades Lunds stift, som 1104-1152 var ärkestift för de nordiska rikena, och 1164-1531 överordnat ärkestiftet i Uppsala. Lund kom därmed att fungera som kulturellt centrum för både Danmark och Sverige-Finland fram till reformationen. Täta relationer med Hansan bidrog också till ett ekonomiskt uppsving som varade fram till slutet av 1500-talet. Den danska reformationen kom att ha sitt epicentrum i Malmö. Vid freden i Roskilde år 1658 övergick dessa områden till Sverige. Inledningsvis som svenska besittningar men successivt, och för Skånes del från 1719, helt integrerade i konungariket Sverige.

Fem skånska bilder

Skåningarna är sin egna särart. Det gäller inte bara till dialekt, tankesätt och mat utan även hur det ser ut i skåne. Man har tex byggt “Turning Torso” som är ett riktigt höghus, något man tex saknar i Stockholm. I skåne finner man släpper, sandstränder, lövskogar och natur man inte finner någon annanstans i Sverige. Det har också bott människor i Skåne längre än någon annan del av Sverige och kulturhistorien är rik. För urtidsmänniskan var det en ganska bra plats att leva på. Denna artikel är skriven av Flickerbilder.se

Här har jag sammanställt några bilder som speglar mitt Skåne.

Storm vid Ales Stenar

Det är säkert inte en slump att gravskeppet förlades precis här, utsikt och dramatik fanns också för stenåldersmänniskan. Dessa stormar kommer ofta till Skåne och Västkusten i början och i mitten av Augusti.

Källa

Kullens Fyr

Vid Kullen har många skepp förlist. Naturen här är dramatisk, klippig, otillgänglig och hög. Det är inte alls likt det Skåne många föreställer sig.

Källa

Öresundsbron

Centerpartiet var fientligt inställda till bygget av denna bro. Med facit i hand är det svårt att förstå varför. Den är vacker, fyller funktionen och inget av de farhågor man hade inför miljön har besannats.

Källa

Klassiskt skånska bilder

Så här tänker de flesta att det ser ut i Skåne, platt och bördigt. Det är sant men det är bara halva Skåne som ser ut såhär.

Källa

Haväng

Detta stället är svårt att beskriva med ord. En av de absolut vackraste platserna i Skåne, Haväng, precis vid vattnet ligger detta paradisk. En av Ulf Lundels favoritplatser på jorden. Militären har sitt övningsfält precis bredvid här så trots att det bor mycket människor i Skåne man kan ligga ganska ensam på stranden här utanför.

Källa

Till startsidan