Structured Query Language (SQL)

SQL eller Structured Query Language är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data från en relationsdatabas. SQL är den standard som merparten av alla databaser följer. SQL uttalas bokstav för bokstav eller ibland "s'ikuell" som engelskans "sequel". Officiellt uttalas det bokstav för bokstav, detta enligt ANSI-standardiseringskommisionen.

Olika typer av enkla SQL-frågor

Hämta värden:
SELECT namn, adress FROM person WHERE stad = 'Göteborg' ORDER BY namn;

Lägg till värden:
INSERT INTO person (namn, arbetsplats, stad) VALUES ('Fredrik', 'Plåtmodul', 'Mjölby');

Uppdatera ett befintligt värde:
UPDATE person SET namn = 'Fredrik Andersson' WHERE yrke = 'Montör';

Ta bort värden:
DELETE FROM person WHERE stad = 'Mjölby';

Till startsidan