Sydafrika

Karta Sydafrika

Sydafrika är det sydligaste landet i Afrika och det gränsande till Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och Zimbabwe. Sydafrika är ett av de mest industrialiserade länderna på kontinenten. Johannesburg är med sina 3,9 miljoner invånare Sydafrikas största stad. Sydafrika har tre huvudstäder; Kapstaden (legislativ), Pretoria (administrativ), Bloemfontein (juridisk). Dock brukar Pretoria anses som den egentliga huvudstaden. Landet har 48,6 miljoner invånare på en yta av 1 219 912 km², vilket gör att befolkningstätheten är 39,9 inv/km².

Klimat

I större delen av landet är klimatet halvtorrt, men längs östkusten subtropiskt. Ibland förekommer det längre torrperioder. Medeltemperaturen varierar mellan 20 och 27 grader i Johannesburg i inlandet. I Kapstaden på sydkusten ligger temperaturerna på mellan 7 och 26 grader.

Avsaknad av stora floder och insjöar gör att man måste begränsa användning av färskvatten och ibland råder vattenbrist. En stor del av landets vattentillgångar finns i Drakensbergen. Det finns oro för att den ökande efterfrågan på vatten kommer att leda till en förödande exploatering av bergen och dess unika natur. Andra miljöproblem är vatten- och luftföroreningar samt jorderosion.

Natur

Det finns lite över 20 000 växtarter i Sydafrika, vilket är omkring 10 procent av samtliga kända arter i världen. I Fynbos (ett bälte med buskvegetation i södra västra Kapprovinsen) finns fler än 9 000 av dessa arter. De flesta är ständigt gröna växter med hårda, smala, nålliknande blad, s.k. fetbladsväxter. Ett annat typiskt sydafrikanskt växtsläkte är Protea. Det är blommande växter och omkring 130 av släktets arter finns i Sydafrika. Även om det finns en stor artrikedom av växter i landet så är endast omkring 1 procent av Sydafrikas yta skog. Denna finns nästan uteslutande i sydöst längs kusten mot Indiska oceanen.

Sydafrika är hem åt de s.k. "Big Five": afrikansk elefant (Loxodonta africana), afrikansk buffel (Syncerus caffer), lejon (Felis leo), leopard (Felis pardus) och noshörning (två arter, svart (Diceros bicornis) och vit noshörning (Ceratotherium simum)). Utöver dessa återfinns ca 10% av världens arter av däggdjur i landet.

Naturtillgångar

Sydafrika har många naturtillgångar. Bland dessa är antimon, diamant, guld, krom, kol, nickel, järnmalm, mangan, fosfat, tenn, uran, platina, koppar, vanadin, naturgas och petroleum de mest betydande.

Till startsidan