Tyska Östafrika

Tyska Östafrika (Deutsch-Ostafrika) var en tysk koloni mellan 1885 och 1919. Kolonin omfattade Tanganyika (fastlandet) i dagens Tanzania, utan ön Zanzibar samt de nuvarande staterna Burundi och Rwanda. Tyska Östafrika var den största kolonin Tyskland hade, både till yta och befolkning.

Efter första världskriget delades området mellan Storbritannien (Brittiska Östafrika), Belgien (Ruanda-Urundi, nuvarande Rwanda och Burundi) och Portugal (Kiongatriangeln, som uppgick i Portugisiska Östafrika, vilket är nuvarande Moçambique).

Till startsidan