USB-minne

USB-minne

USB-minne är den vanliga benämningen på ett flashminne med USB-anslutning. Lagringskapaciteten på USB-minnen som tillverkas och säljs idag är normalt från 1 GB upp till 256 GB.

I takt med sjunkande tillverkningskostnader (lägre pris till konsumenter) och ökande prestanda har USB-minnet successivt nästan helt trängt undan disketten som ett enkelt, billigt och överskrivningsbart lagringsmedium. I stort sett alla moderna PC- och Apple- och Sun-datorer har stöd för USB-minnen.

År 2000 började Trek Technology och IBM sälja de första USB-minnena kommersiellt. Då var lagringskapaciteten 8 MB, vilket då sågs som rymligt eftersom det var fem gånger mer än vad som rymdes på en diskett.

Till startsidan