Universal Serial Bus (USB)

USB utvecklades under första halvan av 90-talet gemensamt av de ledande leverantörerna inom telekom- och persondatorindustrin. Tillsammans med Firewire slog USB igenom i slutet av 90-talet som en mer flexibel ersättare till serie- och parallellportarna, samt i viss mån även för SCSI.

Både Firewire och USB klarar fler enheter än vad som är praktiskt möjligt att hantera (127 st för USB). Skillnaden ligger i hur enheterna kopplas samman. Firewire använder ofta en kedja medan USB behöver en port per enhet. Varje port kan emellertid delas med en hub, och bildar alltså en stjärnnätstruktur. Både Firewire och USB har blivit vedertagna standarder och återfinns idag på samtliga datorer (PC, Mac och Sun).

Vanliga användningsområden för USB är att överföra information mellan dator och skrivare, digitalkamera, extern lagringsplats (t.ex. hårddisk eller USB-minne/ flashminne), GPS, Ipod, tangentbord och datormus.

Moderna USB-portar tillhandahåller en matningsspänning på 5 volt och lämnar upp till 500 milliampere. Det har utvecklats mindre vardagsprylar som använder USB-porten som strömkälla. Dessa kan vara t.ex. små tangentbordsdammsugare och värmeplattor för att värma kaffe. Värt att tänka på vid användning av sådan utrustning är att strömförbrukningen ökar. Detta leder till bland annat oönskad värmeutveckling och att batteritiden förkortas, något som är negativt vid all datoranvändning inte minst vid användning av laptop som körs på batteri.

Till startsidan