World Wide Web (WWW)

World Wide Web (även kallat: www, webben eller nätet) är ett hypertextsystem som används på Internet. Även om det tekniskt sett bara är ett av många användningsområden för Internet, är webbens genomslag så totalt att Internet och WWW ofta används synonymt. Webben kombinerar en stor mängd avancerade tekniker till något som är mycket enkelt att använda.

Historia

World Wide Web uppkom av ett projekt på det europeiska forskningscentrumet CERN. Det var engelsmannen Tim Berners-Lee som år 1990 skapade World Wide Web. Den första webbplatsen fanns på adressen http://info.cern.ch/ och publicerades 6 augusti 1991. Den första grafiska webbläsaren hette Mosaic.

Teknik

WWW är byggt kring standarderna:

World Wide Web Consortium (W3C) är en organisation vars arbete består av att ta fram standarder för World Wide Web.

Till startsidan