Göta älv

Göta älv är 93 kilometer lång och rinner mellan Vänern och Älvsborgsfjorden i Kattegatt. Medelvattenföringen vid mynningen är cirka 570 kubikmeter per sekund, med ett maxflöde på cirka 1 000 kubikmeter per sekund. Avrinningsområdet är 50 229 km² (inkl. Vänerns alla tillflöden). 42 468 km² av detta område ligger i Sverige, resten i Norge. Göta älvs dalgång är ett cirka 850 km² stort område, i en ca: 4 kilometer bred korridor längs Göta älv, från Vänern till Agnesberg i Göteborg.

Till startsidan