Sverige

Sverige (officiellt Konungariket Sverige) är ett land på skandinaviska halvön i norra Europa. Sverige gränsar till Norge i väst och Finland i nordöst. Till Danmark finns fast förbindelse via Öresundsförbindelsen i söder. Sverige har också maritim gräns till Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland.

Med en area på 449 964 km² är Sverige till ytan det tredje största landet i Europeiska unionen och har en befolkning på drygt 9,3 miljoner människor. Sverige är totalt sett glesbefolkat med 23 invånare per km², men med en betydligt högre täthet i södra halvan av landet. Omkring 85% av befolkningen lever i städer och denna andel förväntas öka ytterligare. Sveriges huvudstad är Stockholm, vilket också är landets största stad med 1,2 miljoner invånare i tätorten, och totalt 2 miljoner invånare i storstadsområdet. Göteborg är Sveriges näst största stad med 500 000 invånare i tätorten och totalt cirka 900 000 invånare i storstadsområdet. Den tredje största staden är Malmö med ungefär 260 000 invånare i tätorten, och 650 000 i storstadsområdet.

Sverige är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system och en utvecklad ekonomi. Sverige rankas först i världen i The Economists "Democracy Index" och kommer på sjunde plats i Förenta nationernas "Human Development Index". Sverige har varit medlem i Europeiska unionen sedan 1 januari 1995, samt medlem i OECD.

Sverige urskiljde sig som en oberoende och enad stat under medeltiden. Under 1600-talet expanderade landet kraftigt under vad som har kommit att kallas stormaktstiden. Större delen av de erövrade nationerna utanför skandinaviska halvön förlorades dock under 1700-talet och 1800-talet. Den östra delen av Sverige, idag Finland, förlorades till Ryssland 1809. Det sista kriget som Sverige direkt var involverat i skedde 1814, när Sverige med militära medel tvingade Norge in i Svensk-norska unionen, en union som varade till 1905. Sedan dess har Sverige fört en alliansfri utrikespolitik med neutralitet i krigstider.

Till startsidan