Motorväg

Skylt för motorväg

En motorväg är en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje riktning. De har alltid minst en körbana i vardera riktningen och dessa skiljs åt med en mittremsa däremellan. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen. Trafikmärket för motorväg är standard över hela Europa, även om utformningen kan variera en aning. Märket symboliserar detta med skilda körbanor och planskilda korsningar i form av en bro över motorvägen.

En stadsmotorväg är en motorväg som förs genom de bebyggda delarna av en stad. I Sverige är Essingeleden i Stockholm ett exempel på en stadsmotorväg.

De flesta motorvägar i Sverige är skyltade som europavägar, men det finns även några som är riksvägar och länsvägar.

Till startsidan