Åbo

åbo

Åbo är en hamnstad och kommun i sydvästra Finland med 300 000 invånare i storstadsområdet. Staden utan förorter medräknat har 175 000 invånare. I Åbo är ungefär 5% av befolkningen svenskspråkig, ungefär 10 000 personer. Åbo är finlands tredje stad efter Helsingfors och Tammerfors.

Åbo är också Finlands äldsta stad och grundades på 1200-talet. Senare kom den att bli en betydande handelsstad och bedrev handel med hansastäder som Lübeck, Danzig (nuvarande Gdansk) och Reval (nuvarande Tallinn). Nu för tiden står kryssningsfartygen för mycket av trafiken i Åbos hamn. Härifrån avgår färjor till bl.a. Stockholm och Mariehamn.

Till startsidan