Mariehamn

Mariehamn har 11 000 invånare och är den befolkningsmässigt största kommunen och den enda staden på Åland. Mariehamn är den största enspråkigt svenskspråkiga kommunen i Finland. Den upptar en areal på 11 km² och grundades 1861 då Åland var en del av Ryssland. Staden är centrum för både lokalpolitiken och näringslivet på Åland. Namnet Mariehamn kommer från Maria Alexandrovna som var gift med den ryske tsaren Alexander II. Västerhamn är en stor hamn i Mariehamn, från vilken det dagligen går färjor till Stockholm, Tallinn, Åbo, Helsingfors och Kapellskär. Nattetid anlöper Stockholms- och Åbofärjorna istället Långnäs i Lumparlands kommun. Färjtrafiken har varit en förutsättning för att turismen kunnat expandera så starkt. På stadens östra strand finns Österhamn med en av nordens största gästhamnar. Här ligger även utflyktsmålen Lilla holmen, Sjökvarteret och badhuset Mariebad.

Till startsidan