Ryssland

Rysslands flagga

Ryssland (formellt Ryska federationen) är en federal republik som omfattar större delen av östra Europa samt hela norra Asien. Landet som sträcker sig från Stilla havet i öster angränsar till Norge, Finland, Estland, Lettland, Vitryssland och Ukraina, samt via exklaven Kaliningrad oblast till Litauen och Polen i väster. Landet gränsar vidare till Georgien och Azerbajdzjan i sydväst. I norr gränsar Ryssland till Norra ishavet och i söder till Kina, Nordkorea, Mongoliet och Kazakstan.

Ryssland är till ytan världens största land och täcker delar av både Europa och Asien. Gränsen mellan världsdelarna går vid Uralbergen. Ryssland har 141,9 miljoner invånare och i huvudstaden Moskva bor cirka 10,5 miljoner människor.

Ryska federationen består av sammanlagt 89 administrativa och territoriella enheter, så kallade federationssubjekt. De 89 subjekten utgörs av 21 republiker, 6 territorier (kraj), 50 regioner (oblast), 9 autonoma kretsar, 1 autonom region och två federala städer. Samtliga federationssubjekt är representerade med två ledamöter var i det ryska parlamentets överhus, federationsrådet, som alltså sammanlagt har 178 ledamöter. Det påminner om sammansättningen av USA:s senat men går också tillbaka på tidigare traditioner i Ryssland då Högsta sovjet uppdelades i två kammare med olika representation från olika delar av landet.

Till startsidan