ASP.NET

Med ASP.NET är utvecklat av Microsoft och används för att skapa dynamiska webbsidor på Internet. ASP.NET är baserat på .NET Framework. Den största fördelen med ASP.NET mot andra tekniker inom samma genre är att ASP.NET är komponent- och eventbaserat samt att det bygger på riktiga programspråk istället för enklare skriptspråk som många konkurrerande tekniker använder. ASP-NET är inte en vidareutveckling av ASP, utan ett helt nytt koncept.

Programspråk

Dessa programspråk kan användas för att utveckla ASP.NET-applikationer:

Till startsidan