Blogg

Blogg är en förkortning av webblogg (förkortas Blog från ordet Weblog på engelska). Det är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg som oftast sorteras så att det senaste inlägget visas överst.

Blogspot, Wordpress och Blogg.se är exempel på gratis bloggtjänster.

Bloggosfären

Bloggosfär är en benämning för bloggar som en del av ett socialt nätverk. Bloggar är ofta starkt ihopkopplade med länkar och med ömsesidiga referenser till varandras texter. På grund av detta har dessa sammankopplade bloggar skapat sin egen subkultur. Den typ av publicering som sker på bloggar skiljer sig även ofta mycket från vanliga webbplatser. Då vanliga webbplatser ofta är förmedlande och bygger på envägskommunikation så är bloggar motsatsen. De inbjuder till diskussion där bloggens ägare är diskussionsledare.

Ibland används termen med bestämd artikel, bloggosfären, och antas då vara ett virtuellt samhälle av bloggar som på Internet vuxit fram under början av 2000-talet. När antalet bloggar markant ökat under senare delen av 2005 kan man snarare dela in bloggosfären i flera fristående bloggosfärer då de inriktar sig på olika målgrupper och behandlar olika intresseområden och ämnen.

Det som skiljer bloggar från webbsidor eller webbforum är att bloggar är en del av ett dynamiskt Internetbaserat socialt nätverk som skapas med länkar mellan olika bloggar.

Bloggosfären är stor och det är lätt att vara osynlig bland den stora mängd bloggar som finns på Internet. Detta har gjort att många tjänster som erbjuder synlighet har uppkommit. Intresset för sökmotoroptimering av bloggar har också vuxit i takt med att bloggare upptäcker hur svårt det kan vara att locka till sig nya läsare.

Till startsidan