Hyperlänk

En hyperlänk (även länk i dagligt tal) är en del av en text som hänvisar till en annan webbsida på eller utanför den aktuella webbplatsen, eller ett textavsnitt längre ner på samma webbsida. Den text som innehåller hyperlänkar heter hypertext.

Hyperlänkar är utmärkande för webben, som är uppbyggd kring märkspråket HTML och hypertextprotokollet http. Hyperlänkar är dock ej begränsade enbart till webben, utan konceptet uppfanns långt tidigare och förekommer i många andra datarelaterade sammanhang och på Internet.

För att underlätta användandet av hyperlänkar har dessa ofta ett speciellt utseende och beteende. I (grafiska) webbläsare visas t.ex. hyperlänkar ofta som understrukna och blåa. Ofta ändras muspekaren ' till en pekande hand när den förs över en hyperlänk. Vanligtvis får hyperlänkar som har besökts (lagrade i webbläsarens cache) en annan färg (ofta lila).

Mer om hyperlänkar

Hyperlänkar är en viktig del av arbetet med sökmotoroptimering av en webbplats. Det var Google, genom sina algoritmer för att värdera webbplatser, som gjorde att dessa började få ett helt nytt användningsområde. Egentligen är användningsområdet detsamma medan syftet inte längre är att skicka besökare mellan webbplatser, utan att Google ska värdera länken och den länkade texten. Genom att ha många länkar till sin webbplats, och att dessa har genomtänkta länktexter, kan man positionera sig högre i sökresultatet för de ord som finns i länktexten.

Till startsidan