Bokföring

Bokföring, låter det krångligt? Det behöver det inte vara! Föga förvånande är det långt ifrån alla som har kunskap nog, eller känner sig bekväma i rollen med att sköta företagets bokföring. Behöver du hjälp? Kontakta någon som verkligen kan sin sak.

Du som bedriver en enskild firma, har ett handelsbolag eller aktiebolag, är alltid skyldig att bedriva bokföring för din verksamhet. Bokföringsskyldigheten är fastställd genom lag, och innebär att du redogör för alla affärshändelser i verksamheten.

I bokföringen ingår moment som att löpande skriva ner alla affärshändelser inom företaget, och att skriva verifikationer tillhörande samtliga bokföringsposter.

I bokföring ingår också ett arkivhållande av din räkenskapsinformation, det vill säga dina papper (eller cd-skivor, hårddiskar m.m.) innehållande bokföringsuppgifterna måste sparas i minst tio år. Räkenskapsinformationen måste dessutom förvaras på ett betryggande sätt, och inom landets gränser.

Bokföringen kan vara bra att kunna visa upp exempelvis för leverantörer och banker (som vid förfrågan om lån/samarbete kan vara intresserade av att titta på företagets resultat- eller balansräkning).

Men det är av naturliga skäl inte alla som varken kan, vill eller hinner sköta företagets bokföring. Många väljer därför att lämna över bokföringsarbetet till ett externt företag.

Det finns många olika företag som specialiserat sig på att erbjuda andra företag kvalificerade bokföringstjänster. Bland dessa företag kan nämnas pwc (tidigare PricewaterhouseCoopers), som bland annat ger kunderna möjlighet att följa bokföringsarbetet direkt på webben.

Värt att tänka på är att om du väljer att lämna över din bokföring till någon annan, är att det ändå är du själv som är ansvarig för att bokföringen blir rätt. Själva bokföringsansvaret kan du med andra ord aldrig lämna ifrån dig, även om någon annan utför själva bokföringsarbetet.

Till startsidan