Daytrading

Det förekommer att personer i Sverige har slutat sina arbeten för att ägna sin tid åt daytrading. De använder sig i huvudsak av teknisk analys för att kunna förutspå kortsiktiga rörelser på marknaden. I USA har det gjorts flera vetenskapliga undersökningar om utfallet.

Forskare har med hjälp av statistik från mäklarfirmorna fastställt att en absolut majoritet slutar med daytrading efter några år, antingen helt utan kapital eller med ett kraftigt reducerat kapital.

Ett måste är, förutom en mäklare med lågt courtage, och tradingkapital att man har en oerhört bra diciplin, och förmåga att växla mellan uppgång och nedgång. Den som daytradar måste kunna tjäna pengar oavsett om marknaden går upp eller ned. Klarar man endast av att tjäna pengar på uppgång, så bör man inte syssla med daytrading.

Ett vanligt råd till den som vill daytrada är att aldrig satsa för mycket i relation till kapitalet. Det gäller att har god likviditet så att man skall kunna klara av en längre förlustserie, utan att bli handlingsbegränsad.

Daytrading uppkom redan när internet var nytt, men alltefterhand som tiden har gått, så har skaran minskat betäkligt. Det var inte så lättförtjänta pengar som en del föreställde sig. Ett stort hinder är courtaget. Även om internetmäklarna har sänkt sina priser så kostar det fortfarande tämligen mycket för en mindre placerare.

Passar du för daytrading?

Personligheten har stor betydelse. Vid daytrading är det mycket viktigt att kunna vara koncentrerad, och följa fem eller femtonminutersstaplarna. När mäklarfirmorna anställer trainees går arbetsgivaren nästan enbart efter sökandets personlighet. Förmågor som meriteras är; stresstålighet, förmåga att fatta snabba beslut och självdisciplin. Att ha ett förflutet inom elitidrott kan också vara meriterade eftersom elitidrottare ofta presterat under stor press. Det är oerhört viktigt att man ser förluster som en naturlig del av handeln. Att ta lärdom av förlusterna kommer att utveckla handelsstrategin. Det är lätt att göra fel och tummar man på riskhanteringen och inte är konsekvent i sina beslut kommer förlusterna att eskalera.

Det är helt fel att börja med daytrading i syfte att göra det stora klippet. Den positiva avkastningen från framgångsrika daytraders uppkommer genom många små vinster och många förluster, men förlusterna är mindre i förhållande till vinsterna. Pengar som man inte förlorar är lika mycket värde som pengar du tjänar. Man måste alltså se till att hålla förlusterna små och kontrollerande.

Förutom de personliga kvaliteterna i form av självdisciplin och förmåga att fatta snabba beslut under psykiskt påfrestande situationer måste man kunna hantera ensamheten som daytrader. Att vara daytrader är ensamt, och många gånger långtråkigt. De flesta är direkt olämpliga att hålla på med daytrading.

Den som är intresserad av att handla på kortsikt bör behärska teknisk analys men samtidigt ha sinne för nyhetsflödet. Den som inte läser läser tidningar, eller håller sig informerad kommer knappast att nå några större framgångar. Det räcker inte enbart med att titta på ett diagram. Det gäller att kombinera det tekniska med det fundamentala och förstå vad som driver kurserna. Det kan vara en vinstvarning, rapport en makrostatistik.

Daytrading – 5 korta tips

Avgifter vid daytrading

Man kan enkelt räkna ut vad det skulle kosta. 0,035% per affär ger vid 500 affärer per år (ett köp och en försäljning per dag) en kostnad på 1,00035^500=1,191 d v s det kostar 19% om året. Förutom coutaget har daytradaren spreaden att kämpa emot. Ericsson är exempel på en aktie som har en tajt spread. Ericsson är en favorit bland daytraders även eftersom det högra betavärdet gynnar den som vill tjäna pengar på kortsiktiga rörelser. Hög volatilitet är alltså en fördel, eftersom att den som daytradar vill ha så mycket kursrörelse som möjligt på så kort tid som en dag.

Blev ni intresserade av att prova på daytrading? Vi rekommenderar att ni läser på ordentligt om teknisk analys och daytrading på Tradingportalen.com.

Till startsidan