Gammalsvenskby

Gammalsvenskby (på ukrainska: Starosjvedske; på lokal svensk dialekt: Gammölsvänskbi) är numera en del av staden Zmijevka i Cherson oblast. Staden ligger vid floden Dneprs strand i Ukraina. Namnet på byn kommer av att den bebos av ättlingar till utvandrade estlandssvenskar. Vissa invånare pratar fortfarande en gammaldags svenska.

Gammalsvenskby grundas

Ursprungligen kom Gammalsvenskbys befolkning från Dagö i Estland som på fram till 1721 tillhörde Sverige. När Estland blev ryskt kom en del av den svenska befolkningen på ön att flytta i augusti 1781. Med löften om bördigt land omflyttades de till södra Ukraina, där det tidigare osmanska området användes som kolonimark av Ryssland. I vissa källor sägs det att migrationen skedde under tvång, medan det i andra sägs att faktumet att de fattiga och förtryckta bönderna gavs något som måste ses som ett generöst erbjudande vid tidpunkten. Slutresultatet kom dock att bli katastrofalt. Många av de ca: 1000 byborna dog under marschen till sitt nya hem. När de kom fram fanns inte några spår av de hus som hade utlovats för dem. Under det första året i Ukraina kom många av byborna att mista sina liv. Enligt kyrkböckerna var enbart 135 personer vid liv i mars 1783.

Dagens

Sedan Sovjetunionens fall har kontakterna med Sverige återupprättats. Idag har byn mellan 150 och 200 invånare av svenskt ursprung. Av dessa talar endast några få fortfarande flytande svenska. Svenska kyrkan och Gotlands kommun har gett visst ekonomiskt stöd till svenskbyn. I den närbelägna staden Kachovka grundades 1994 Chumak som är ett svenskägt företag som producerar matolja, ketchup och livsmedelskonserver.

Webbplats om Gammalsvenskby: www.gammalsvenskby.se

Till startsidan