Johann Gutenberg

Johann Gutenberg (Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg) föddes omkring 1400 i Mainz i Tyskland och dog den 3 februari 1468 i sin födelsestad. Han var en tysk uppfinnare och brukar beskrivas som "boktryckarkonstens fader".

Johann Gutenberg föddes i en patricierfamilj. Utifrån hans goda latinkunskaper har man alltid antagit att han fått en bra utbildning vid klosterskola och kanske vid universitet.

Borgaren Johan Meijdenbach, guldsmeden Johan Faust (Fust) och gravören Peter Schöffer var några viktiga medarbetare. Man känner till ett tiotal böcker Gutenberg lät göra med dem, däribland en ABC-bok, en ordbok, och ett par biblar.

Faust, som hade lånat Gutenberg pengar startade 1455 en process vilken ruinerade och skämde ut Gutenberg. Efter det flyttade Gutenberg 1459 till Haarlem och grundade ett nytt tryckeri där. 1465 blev han anställd av kurfursten Adolf av Nassau, vilket innebar en ekonomiskt tryggad ålderdom. Han dog den 3 februari 1468 och begravdes i Franciskankyrkan i Mainz. Denna kyrka revs 1742.

Redan på 1100-talet använde kineserna lösa typer för skrift, och vinpressar hade använts i några hundra år för att göra tryck på tyger; Gutenberg uppfann stilgjutningen och mekaniserade trycktekniken för framställningen av böcker. det verkar som att de flesta typerna var snidade i trä.

Gutenbergs främsta verk är den 42-radiga Bibeln, även kallad Gutenbergs Bibel eller Mazarinbibeln, som trycktes 1454. Den bestod av två delar och totalt 643 blad (1286 sidor) och är ett praktverk med vackra illuminationer och anfanger. Han signerade inte ett enda av sina verk.

Project Gutenberg har fått sitt namn efter Johann Gutenberg. De har som mål att tillgängliggöra alla böcker utan upphovsrätt eller utgången upphovsrätt till allmänheten via internet.

Till startsidan