Jupiter

Jupiter är den femte planeten från solen och är solsystemets överlägset största planet. Dess massa är 2,5 gånger så stor som alla de andra planeternas sammanlagda massa. Planeten är en s.k. gasjätte och det är osäkert om planeten ens har en fast yta. Planeten har fått sitt namn efter guden Jupiter inom romerska mytologin. Även om namnet är romerskt har planeten varit känd, under andra namn sedan urminnes tider.

Planeten Jupiter

Jupiter är oftast det fjärde ljusstarkaste objektet på himlen efter solen, månen och Venus. Planeten Mars kan dock vid oppositioner te sig ljusstarkare.

Jupiters diameter är 11 gånger jordens, massan är 318 gånger större och volymen är 1 300 gånger jordens. Jämfört med solen som är 1 000 gånger större i volym är den dock liten.

Jupiters skapelse

Jupiter och de övriga gasjättarna måste ha bildats på ett annorlunda sätt än det inre solsystemet. I likhet med de övriga planeterna bildades Jupiter av rester från det gasmoln och det stoft som skapade solen. Under miljontals år kolliderade fasta partiklar med varandra och byggde därigenom upp de stora klumpar av sten och metall som kallas planetesimaler. Vissa blev tillräckligt stora för att deras egen tyngdkraft skulle dra till sig mer materia och ibland kolliderade de och smälte samman med varandra.

Det finns två teorier om hur Jupiter bildades. Den första är att is och stoftpartiklar växte till en fast kärna av jordens storlek som sedan genom sin tyngdkraft drog till sig gaser. Den andra teorin är att Jupiter bildades ur ett väldigt av gasmoln som helt enkelt krympte på grund av den egna tyngdkraften.

Fysiska egenskaper

Jupiters rotationshastighet är den snabbaste av alla solsystemets planeter. Ett dygn på Jupiter är knappt tio timmar långt. Detta resulterar i en tillplattning som är lätt iakttagbar från jorden med ett amatörteleskop.

Jupiters magnetfält är starkare än jordens och fångar in laddade partiklar från stora avstånd. Strålningen i de inre delarna av Jupiters magnetosfär är följaktligen så stark att den omedelbart skulle döda en oskyddad människa. Strålningen har också varit ett problem för rymdsonder som skickats till Jupiter.

Till startsidan