Mars

Mars är den fjärde planeten från solen och den yttersta av de totalt fyra stenplaneterna i solsystemet. Det är den planet som ligger närmast utanför jorden. Planeten har fått sitt namn efter den stridsguden Mars i den romerska mytologin. Mars röda färg beror på att stora mängder järnoxid (rost) finns fördelat över ytan och i atmosfären.

Planeten Mars

Mars polarkalotter innehåller vatten och frusen koldioxid. Här finns också solsystemets största berg, "Olympus Mons", solsystemets största kanjon, "Valles Marineris" med sina vidsträckta slätter, gamla flodbäddar och små bäckraviner som tros ha skapats relativt nyligen. Man kan se Mars med blotta ögat, dess skenbara magnitud når maximalt -2,9 vilket endast överträffas av solen, månen och Venus. Under vissa delar av året, då Mars befinner sig långt från jorden, kan dock Jupiter lysa starkare.

Tidiga observatörer tolkade delar av planetens morfologi mycket fantasifullt, kanske på grund av den mystisk som omgav planeten. Bland annat hade man sett konstgjorda kanaler, pyramider, skulpterade ansikten och regioner som under vissa perioder täcktes av vegetation. Senare skulle det visa sig att allt detta var illusioner och att Mars var en obebodd och mycket torr planet. Det har dock funnits mycket vatten på Mars, vilket det fortfarande gör, men numera i form av is både på och under ytan.

Mars har två månar som heter Phobos och Deimos. Båda är små och har en oregelbunden form. De kan vara infångade asteroider.

Till startsidan