Solen

Solen är den stjärna som planeterna i vårt solsystem kretsar kring. Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden, rör sig i cikulära eller något elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar.

Solen är det största objektet i Jordens närhet och dess diameter är cirka 109 gånger större än Jordens. Den har en massa på cirka 1,99×1030 kg, vilket motsvarar 333 000 gånger Jordens massa. Ungefär 99% av solsystemets totala massa finns i solen, och den styr därför genom sin stora gravitationskraft alla planeters rörelser. Solen är en medelstor stjärna, men många andra stjärnor i universum är betydligt större.

Solen befinner sig i utkanten av Vintergatan, 26 000 ljusår från galaxens centrum och 2,6 ljusår från Vintergatans mittplan. Solen rör sig med en hastighet av 792 000 km/h och det tar ungefär 240 miljoner år för den att förflytta sig ett varv runt Vintergatans centrum.

Det ljus som alstras av solen, som befinner sig på drygt 149 miljoner km från jorden, når jordytan efter 8 minuter och 19 sekunder.

Runt solen kretsar totalt 8 planeter. De fyra inre planeterna är Merkurius, Venus, jorden och Mars, som består mest av sten och metall. De fyra yttre planeterna är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus som består mest av väte och helium och är mycket tyngre och större än stenplaneterna.

Till startsidan