Kuiperbältet

Solsystemer med Kupierbaltet

Kuiperbältet är ett bälte av en massor små himlakroppar i omloppsbanor runt solen. Det är beläget bortom Neptunus bana och 20 astronomiska enheter utåt. Det har uppskattats att det finns åtminstone 70 000 så kallade transneptuner (TNO) med en diameter större än 100 kilometer i detta bälte, men mestadels består det av mindre asteroider.

Dvärgplaneterna Pluto och Eris ingår i Kuiperbältet. Insikten att Pluto inte är det största objektet i bältet var ett viktigt skäl att till denna himlakropp omklassificerades från planet till dvärgplanet. Moderna datorsimuleringar visar att Jupiter kan ha varit med och bildat Kuiperbältet.

Till startsidan