Merkurius

Merkurius är den innersta och minsta planeten i vårt solsystem. Planeten har en omloppstid runt solen på 88 dagar. På grund av sin närhet till solen är den svår att observera från Jorden och kan bara ses i gryning eller skymning, men Merkurius har ändå varit känd i åtminstone 5 000 år. Planeten har liksom Venus ingen måne.

Man vet relativt lite om Merkurius. Mycket av informationen om planeten samlades in av den första rymdsonden som varit i närheten, Mariner 10 (1974–1976). Den 14 januari 2008 passerade dock en betydligt mer avancerad sond vid namn Messenger. Under 2009 gjorde den ytterligare passering för att slutligen år 2011 nå en omloppsbana runt Merkurius.

Ytan är ganska lik den på Jordens måne då den har relativt många kratrar. Merkurius har ingen atmosfär att tala om och yttemperaturerna varierar mellan -173° Celsius i botten av kratrarna vid polerna och 427° Celsius på de varmaste platserna på solsidan.

Planetens namngavs av romarna efter guden Mercurius och den astronomiska symbolen för Merkurius är en stiliserad version av en kaducé.

Till startsidan