Venus

Venus är den andra planeten i solsystemet sett från solen och den är nästan lika stor som Jorden. Liksom de övriga sedan antiken i västerlandet kända planeterna (de ut till och med Saturnus) namngavs den av grekerna, varifrån vårt namn härstammar. Den fick namn efter deras kärleksgudinna Afrodite, och liksom för övriga planeter togs systemet över av romarna vars namn sedan ärvts. Deras kärleksgud hette Venus. Planeten har dock varit känd långt innan antiken men då haft olika namn i olika kulturer.

Planeten är molnbeklädd med en atmosfär i huvudsak bestående av koldioxid, men även mindre delar kväve, svaveldioxid och vattenånga. Detta gör planeten mycket varm och ogästvänlig för liv, åtminstone i de former vi känner till från jorden.

Venus kan man främst se i samband med solnedgång och soluppgång. Planeten kallas därför ibland för aftonstjärnan respektive morgonstjärnan. Eftersom Venus är nästan lika stor som jorden brukar den ibland också kallas för Jordens systerplanet.

Venus är tillsammans med Merkurius den enda planeten i vårt solsystem som saknar måne.

Till startsidan