Ungern

Ungern (officiellt Republiken Ungern, ungerska Magyarország) är en republik i Centraleuropa. Budapest med omkring 1,7 miljoner invånare är Ungerns huvudstad. Landet gränsar till Österrike, Slovakien, Ukraina, Rumänien, Serbien, Kroatien och Slovenien.

Ungern har anor från 800-talet och befolkningen talar det ugriska språket ungerska. Landet gick med i NATO 1999 och är EU-medlem sedan 2004.

Geografi

Större delen av Ungern består av slättland, bl.a. det stora området Alföld med inslag av pusta. Under förhistorisk tid var den slättlandet i Ungern täckt av vatten, och landområdena bildades när vattnet drog sig tillbaka. Under denna tid täcktes slätterna av flodavlagringar, som idag tillsammans med ditblåst lösjord ger stora och mycket bördiga odlingsmarker.

Två tredjedelar av Ungerns yta är uppodlad och främst odlas vete och majs. Det finns även stora odlingar av frukt, sockerbetor, grönsaker och hampa. På Bakonyskogens sydsluttningar och i nordvästra delen av landet finns vinodlingar.

Den helt dominerande staden i Ungern är huvudstaden Budapest som har över 2 miljoner invånare i storstsadsområdet. Den gamla stadsdelen Buda ligger på floden Donaus västra strand, och den modernare stadsdelen Pest på andra sidan floden. Andra större städer är bl.a. Nyiregyhaza, Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc.

Kommunikationer

Järnvägarna är väl utbyggda i Ungern. Järnvägsnätet går mot framförallt Österrike, Slovakien, Serbien, Kroatien, Slovenien och Rumänien. Fram till 1980-talet var spårstandarden relativt dålig då resurserna för underhåll var begränsade, men sedan 1990-talet har större upprustningsarbeten skett. Detta har lett till en spårstandard som idag är betydligt bättre. Några av de moderna ungerska tågen har hög komfort. Tåg med benämningen InterCity i Ungern har en bra komfort och med service av hög kvalitet. Järnvägsnätet ägs och sköts av det statliga järnvägsbolaget Magyar Államvasutak.

Vägstandarden i Ungern ligger något över Europas genomsnitt, vilket innebär att Ungern har högre vägstandard än t.ex Sverige. Vägar underhålls med gott resultat och man har från 90-talet gjort stora satsningar på förbättrad vägstandard. Från Budapest går det motorvägar till Wien och Bratislava. Det går även motoorvägar till gränsen mot Serbien samt österut mot gränsen till Ukraina och Rumänien. Utbyggnader av nya motorvägar sker i stor omfattning. Från Budapest går en motorväg till Balatonsjön som under de senaste åren har byggts ut och når nu gränsen till Kroatien.

Karta över Ungern

Till startsidan