Europa

Europakarta

Europa är den till ytan näst minsta kontinenten på jorden, men till befolkningen tredje största världsdelen. Europa har ungefär 730 miljoner invånare och över 90 procent av invånarna talar språk som tillhör de indoeuropeiska språkfen. Europa är den näst mest tätbefolkade världsdelen på jorden och har den näst högsta produktiviteten utslaget per person. Europa som värdsdel utgör den västligaste delen av kontinenten Eurasien. I söder avgränsas Europa från Afrika av Medelhavet, i väster av Atlanten och i norr av Ishavet; gränsen mellan Europa och Nordamerika går i Atlanten mellan Island och Grönland. Mot öster går gränsen mellan Europa och Asien längs Uralbergen, Uralfloden, Kaspiska havet, Kaukasus vattendelare, Svarta havet, Bosporen, Marmarasjön och Dardanellerna.

Till Europa kom de första människorna för ungefär 40 000 år sedan. Under istiden var de nordligaste delarna obeboeliga och befolkningen levde i refugier i södra och sydöstra Europa, efter istiden expanderade de europeiska stammarna norrut. Under yngre stenåldern och bronsåldern skedde stora kulturella och ekonomiska omvandlingar, oftast med centrum kring Medelhavet. Vid Romarrikets storhetstid under de första århundradena efter Kristus växte den nya religionen kristendomen snabbt. Under renässansen grundlades den dynamik som gav upphov till den europeiska upplysningen, den industriella revolutionen och framväxten av vetenskapen. Efter 1400-talet skedde snabb befolkningstillväxt och miljoner européer utvandrade till andra världsdelar. Främst Frankrike, Storbritannien, Portugal, Nederländerna, Spanien och Tyskland skaffade sig kolonier och utländska besittningar.

I dag är cirka 75 procent av Europas invånare, nominellt sett, kristna. Europa är trots det världens minst religiösa världsdel med omkring 18 procent som beräknas vara konfessionslösa. Europas politik präglas i dag av samarbetet inom EU. EU växte fram ur tidigare europeiska samarbeten och i dag är 27 av de europeiska staterna medlemmar av EU.

Till startsidan