Huvudstad

Huvudstad är den stad i ett land som främst associeras med dess regering. Det är nästan alltid den stad där man återfinner parlaments- och regeringsbyggnader. Detta kan vara fastslaget i landets grundlag eller reglerat i annan lagstiftning. Ofta är egenskapen som huvudstad etablerad i historien, utan att vara speciellt juridiskt fastlagt. Det förekommer dock fall där en i författningen fastslagen huvudstad i praktiken inte har den funktionen.

I federala stater som Tyskland, Mexiko eller USA har även varje delstat sin egen huvudstad. I andra länder används ofta begrepp som "residensstad" eller "länshuvudstad" som benämning för staden som har hand om den lokala administrationen.

Historiskt sett har den ekonomiskt huvudsakliga staden i ett land eller region även blivit dess maktcentrum, och har blivit huvudstad genom erövring eller sammanslagning. Detta är fallet för bl.a. London och Moskva. Huvudstaden attraherar naturligt de politiskt intresserade och de vars kunskaper behövs för att driva en effektiv administration, såsom jurister, journalister och statsforskare. En huvudstad som även är landets huvudsakliga ekonomiska, kulturella och intellektuella centrum kallas ibland "primatstad", exempel på sådana är Paris och Buenos Aires. Även Irkutsk och Salt Lake City kan sägas vara denna typ av provinsiella huvudstäder.

Huvudstäder väljs ibland ut för att förhindra överbefolkning i en existerande storstad. Brasília byggdes t.ex. i Brasiliens inland för att den gamla huvudstaden, Rio de Janeiro, började bli för stor. Sydkorea gick år 2004 ut med att dess huvudstad skulle flyttas från Seoul till Gongju, trots att ordet Seoul betyder just huvudstad på koreanska.

Sammanstrålningen mellan den politiska, ekonomiska och kulturella makten är inte universell. Traditionella huvudstäder kan vara ekonomiskt underlägsna andra städer, vilket tycks vara extra vanligt i USA, där till exempel delstaten New Yorks huvudstad är Albany och inte den betydligt större staden New York. Andra exempel är Nanjing respektive Shanghai, eller Edinburgh respektive Glasgow. En dynastis undergång kan också innebära undergången för dess huvudstad, vilket inträffade med Babylon och Cahokia. Flera moderna huvudstäder, som Abuja, Canberra eller Ottawa placerades avsiktligt utanför existerande ekonomiska områden. Australiens huvudstad Canberra är byggd som huvudstad i glesbygd ungefär mittemellan de två största städerna, Sydney och Melbourne, för att ingen ville låta den andra vara huvudstad.

I många federala stater ligger inte huvudstaden i en delstat, utan i ett särskilt federalt distrikt, för att man inte vill ge någon delstat fördelen att hysa huvudstaden. Så är fallet i t.ex. USA, Argentina, Australien, Brasilien och Mexiko.

Till startsidan