Backup

Säkerhetskopiering, eller backup på engelska, innebär att man som datoranvändare sparar viktiga filer i en extra kopia som senare kan återställas om originalet skadas eller försvinner. Säkerhetskopior lagras oftast på ett media frånskilt det media originalet ligger lagrat på. Detär vanligt att man bränner sina filer på CD eller kopierar dem till en extern hårddisk eller ett USB-minne. Företag har vanligtvis en backupserver dit säkerhetskopior skickas genom det lokala nätverket. Ofta görs online backup, d.v.s. backup öven internet, för att informarionen ska förvaras på en annan geografisk plats.

Säkerhetskopiorna har framförallt två användningsområden. Det första är återställning av enstaka filer som gått förlorade. Det andra är att återställa ett helt system efter t.ex. ett dataintrång, ett omfattande hårdvarufel eller olyckor som brand eller översvämning.

En tät och regelbunden backup kan spara både privatpersoner och företag mycket tid och pengar om olyckan är framme. Hur ofta man gör backup på sitt arbete beror på hur ofta och mycket informationen i dokumenten förändras.

Till startsidan