Domännamn

Ett domännamn är den unika text som vanligtvis finns mellan www och toppdomänen i en adress på Internet. Under ett domännamn kan s.k. subdomäner (underdomäner) skapas, dessa ser då exempelvis ut så här: subdoman.domannamn.se. Domännamnet översätts alltid till den IP-adress som kopplats till denna när webbläsaren ska hitta den aktuella webservern. Domännamnens fördel är att ett ord eller en bokstavskombination är enklare att minnas än en intetsägande sifferkombination.

Fram till 2003 var reglerna för .se-domänen mycket restriktiva då endast aktiebolag och myndigheter fick registrera domännamn direkt under .se. Privatpersoner tilläts endast registrera en domän var och då under suffixet .pp.se.

Numera är det helt fritt att registrera hur många domännamn som helst under toppdomänen .se. Kostnaden för registrering och förnyelse är dessutom väldigt låg, vanligtvis omkring 100 kr/år. Priset varierar dock mellan de olika ombuden.

Till startsidan