Moldavien

Moldavien är en republik i östra Europa som gränsar till Ukraina och Rumänien. Landets huvudstad är Chişinău. Moldavien är ett av de fattigaste länderna i Europa.

Geografi

Moldavien är beläget nordöst om Balkanhalvön i östra Europa, och nordväst om Svarta havet. Landet ligger i utkanten av det ukrainska slättlandet som breder ut sig åt nordöst. Det gränsar i väster till Rumänien och i resterande väderstreck till Ukraina. Moldavien är drygt 350 kilometer långt i nord-sydlig riktning och drygt 150 kilometer brett i öst-västlig. Den totala ytan är på 33 843 km². Den större delen av landet ligger mellan floderna Dnjestr och Prut. Landets västgräns utgörs av den senare, som sedan förenar sig med Donau innan den mynnar ut i Svarta havet. I nordöst är Dnjestr huvudfloden; denna genomkorsar landet från norr till söder och skiljer regionen Transnistrien (cirka 12 % av landets yta) på dess östra sida från resten av Moldavien på dess västra. I norr gränsar landet till den podoliska platån (Podolien) i västra Ukraina. Landet har ingen kust då en väldigt smal ukrainsk landremsa skiljer det från Svarta havet.

Landskapet är mestadels låglänt, flackt och böljande. I norr och söder finns stäppmarker. Den norra delen av landet är mer kuperad. Moldaviens högsta berg är Dealul Bălăneşti som är 429 meter högt. Den lägsta punkten är vid floden Dnjestr två meter över havet. Moldaviens bördigaste jord finns framför allt svartjorden på stäppen i söder. Detta tillsammans med det kontinentala klimat har gjort landet till en av de mest produktiva jordbruksregionerna i denna del av Europa. Här finns bl.a. storodling av frukt och vin. Drygt tre fjärdedelar av marken i Moldavien är uppodlad och skog täcker endast sju procent av landets yta. Skogen består mestadels av björk- och ekskog och denna är belägen i landets centrala del, kallad Codrii (Skogarna).

Politik

Moldavien är en parlamentarisk republik där parlamentet har en kammare med 101 ledamöter. Dessa väljs i allmänna val vart fjärde år, varefter parlamentet genom sluten omröstning utser president. Sedan den konstitutionella reformen år 2000 krävs en majoritet på 3/5 av de 101 ledamöternas röster, vilket betyder 61 röster. Presidenten utser en premiärminister som i sin tur bildar en regering, för båda krävs dock parlamentets godkännande. President sedan 2001 är kommunisten Vladimir Voronin och Vasile Tarlev är premiärminister sedan 2006.

Kommunistpartiet som var pro-ryskt och förespråkade bättre relationer med Ryssland vid tiden för valet 2001, gjorde efter Rysslands svala bemötande en helomvänding till valet 2005 och blev pro-europeiskt. Kommunistpartiet fick i det valet 46 procent av rösterna och intog således 56 av de 101 platserna i parlamentet. Det näst största partiet är det demokratiska blocket som fick 28,5% av rösterna, d.v.s. 34 platser. Det demokratiska blocket är en koalition bestående av tre partier: "Alliansen vårt Moldavien" under ledning av Serafim Urechean, borgmästaren i Chişinău, Demokratiska partiet under ledning av Dumitru Diacov, tidigare talman i parlamentet, och det Socialliberala partiet under ledning av nationalekonomen Oleg Serebrian. Det kristdemokratiska högerpartiet under ledning av Iurie Rosca fick 9,1% av rösterna och intog 11 platser.

Sedan kommunisterna segrat även i valet 2005 omvaldes Vladimir Voronin som president den 4 april 2005. Eftersom kommunistpartiet inte hade mer än 56 parlamentsledamöter var Voronin tvungen att samla röster utanför det egna partiet.

Till startsidan