Norge

Norge är en konstitutionell monarki i norra Europa och ligger väster om Sverige på Skandinaviska halvön. Förutom Sverige har Norge landgräns till Ryssland och Finland, till havs gränsar landet till Danmark. De närbelägna öarna Svalbard och Jan Mayen har självstyre under Norge och betraktas som en del av kungadömet, medan Bouvetön i Atlanten och Peter I:s ö i Stilla havet är underordnade Norge men inte räknas som en del av kungadömet. Norge har även gjort anspråk på Dronning Maud Land i Antarktis.

Oslo är huvudstad i Norge

Till startsidan