Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är en marknadsplats för handel med värdepapper. Utöver aktier i olika svenska och utländska företag handlas även andra typer av värdepapper, t.ex. obligationer, förlagsbevis, premieobligationer, warranter, optioner och terminer.

I media rapporteras ofta hur Stockholmsbörsens utvecklingen varit under dagen. Man syftar då på hur något av Stockholmsbörsens olika index har utvecklats. Utvecklingen beskrivs i procent jämfört med föregående börsdag, eller hur utvecklingen i provent sedan senaste årsskiftet varit.

Nu för tiden är handeln helt elektronisk och sker alltså inte på någon specifik plats. Aktiehandeln sker i det s.k. SAX-systemet och derivathandeln i Click-systemet. Förr skedde handeln på plats i Börshuset i Stockholm. Handeln blev elektronisk den 1 juni 1990. Ett större antal fondkommissionärer och banker, både svenska och utländska, är medlemmar på Stockholmsbörsen och ger därmed sina kunder (både institutioner som privatpersoner) möjlighet att handla på marknaden. En börsmedlem är en bank eller fondkommissionär som är ansluten till Stockholmsbörsen och därmed har rätt att handla där.

I dagsläget driver företaget OMX Stockholmsbörsen, och deras aktie är också noterad på samma börs. OMX äger och driver även börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Tallinn och Vilnius, under samlingsnamnet "The Nordic Exchange".

Stockholmsbörsen är öppen för handel på helgfria måndagar-fredagar mellan kl. 09.00 och 17.30, och närmare 300 företags aktier handlas på Stockholmsbörsen.

Till startsidan