Sökmotoroptimering (SEO)

Med sökmotoroptimering (förkortat SEO, Search Engine Optimization) menas att man optimerar en webbplats så att den ska synas bättre i sökresultaten hos de olika sökmotorerna. Man brukar dela upp sökmotoroptimeringen i två kategorier, onpage och offpage.

Onpage-optimering

Onpage-optimeringen syftar till att se till att webbplatsen är korrekt kodad och lätt kan avläsas av Google m.fl. Inom onpage-optimeringen är det också viktigt att använda sina viktiga sökord rätt i HTML-taggar som title och H1-H6. Det är också viktigt att hålla sökordsdensiteten inom P-taggarna (brödtexten på sajten) på en rimlig nivå. Sökordet bör utgöra mellan 5-7% av alla ord i texten på en sida.

META-taggar

De META-taggar du verkligen behöver ha med på dina sidor är inte så många. Låt dig inte luras att det är viktigt att ha med onödiga taggar som t.o.m. kan skada din SEO. De META-taggar du verkligen behöver ha med på dina sidor är inte så många. Låt dig inte luras att det är viktigt att ha med onödiga taggar som t.o.m. kan skada din sökmotoroptimering. Nedan hittar du den enda som behövs, META-keywords värderas dock inte av Google men det finns andra sökmotorer som gör det.

<meta name="keywords" content="unikt nyckelord, unikt nyckelord, unikt nyckelord, unikt nyckelord, unikt nyckelord">

<meta name="description" content="Bra sammanfattande beskrivning av sidan, Max två meningar.">

<meta name="language" content="sv">

Titel

TITLE-taggen ligger inom HEAD-taggen och texten som skrivs där visas i överst webbläsarens fönsterram, samt är ofta rubrik för sin länk i Googles sökresultat. Titeln ska vara maximalt 64 tecken lång och innehålla sökordet, men max två gånger. Sökordet ska helst vara det första ordet i titeln.

Rubriker

Det är viktigt att dina texter struktureras på ett sätt som gör det enkelt för besökarna att läsa och förstå dem. Då blir de även bra skrivna för sökmotorerna. De rubriktaggar som värderas högst är <H1> och <H2> samt till viss del även <H3>. Sökordet bör vara det första ordet i rubriken. Varje sida ska bara ha en H1:a, de andra rubriktyperna kan dock dyka upp flera gånger på samma sida.

Ta denna sida som exempel, den följer en logisk rubriksättning. "Sökmotoroptimering (SEO)" är H1:a, "Onpage-optimering" och "Offpage-optimering" är H2:or, och däremellan ligger bl.a. denna text under en H3:a eftersom det är en underrubrik till "Onpage-optimering"

Texten

Texten på din sajt ska placeras i stycken, mellan <p> och </p>. Sökordet ska förekomma upprepade gånger i texten, men inte överanvändas. Rekommenderad sökordsdensitet är 5-7%. Det ska dessutom helst finnas så mycket text på varje sida som möjligt, 500 ord eller mer är bra att ha som mål.

Källkod

Webbsidan ska inte vara byggd med ramar (frames), den ska bestå av externa CSS-filer och ha en stor andel läsbar text i förhållande till kod.

Offpage-optimering

Offpage-optimeringen handlar till största del om att få inlänkar till webbplatsen. För att dessa ska göra extra stor nytta bör länktexten innehålla de sökord man vill synas på vid sökningar, dessa ord ska även finnas med i texten på webbplatsen. Vill man jobba in en sökfras bör denna användas i länkar från andra webbplatser. Ett bra sätt att få inlänkar till sin webbplats, och samtidigt kunna styra över länktexterna, är att göra ett länkbyte med andra webbplatser. Ett annat sätt att få en inlänk är att registrera sin webbplats till en länkkatalog eller skicka in en artikel till en artikelkatalog.

Mer information om sökmotoroptimering hittar du på SEO-länkar eller någon SEO-skola, det finns ett antal bra SEO-skolor på webben. Ska du sökmotoroptimera din blogg finns det lite andra detaljer och tillvägagångssätt att ta hänsyn till.

Till startsidan