Kaliningrad

Kaliningrad oblast (Ryska: Калининградская область) är en rysk exklav vid Östersjöns kust och saknar därmed landförbindelse med övriga Ryssland. Den omges av Litauen och Polen, och eftersom dessa länder är medlemmar i EU krävs visum för exklavens invånare som vill resa landvägen till resten av Ryssland. Därmed krävs det visum för kringliggande länders medborgare för att besöka området. Kaliningrad oblast sträcker sig över en yta på 15 100 km² och hade 937 404 invånare den 1 januari 2008.

Innan andra världskriget tillhörde området Tyskland, och hette då Ost-Preussen. Staden Kaliningrad hette Königsberg. När Polen och alla andra länder i Östeuropa åter blev självständiga återstod detta lilla landområde, stort som Skåne och Blekinge. Ryssland ansåg sig ha rätt till området, samtidigt som Tyskland aldrig officiellt gjort anspråk på att få tillbaka det.

Till startsidan