Polen

Polen är en republik i nordöstra Centraleuropa som gränsar till Tyskland i väst, Tjeckien och Slovakien i söder, Ukraina och Vitryssland i öst samt Litauen och Ryssland (Kaliningradenklaven) i norr. Landet har även maritim gräns i Östersjön i norr mot Danmark och Sverige. Polens maritima territorialanspråk är 12 nautiska mil.

Den största delen av den 37 miljoner stora befolkningen är polacker som talar det officiella språket polska och tillhör den katolska kyrkan.

Polen är ett land med en lång historia. Nationen bildades på 900-talet och var tidvis en stormakt, men förlorade totalt sin självständighet på 1700-talet. Landet återfick självständighet efter första världskriget, men betalde ett högt pris under andra världskriget då landet ockuperades av både Nazityskland och Sovjetunionen. Efter krigsslutet hamnade landet i Sovjetunionens intressesfär. 1989 fick Polen den första icke-kommunistiska regeringen sedan andra världskriget och i januari 1990 upplöstes kommunistpartiet. Efter Sovjetunionens fall är Polen numera en demokrati med fria val och marknadsekonomi. Polen är sedan 2004 medlem i Europeiska unionen och sedan 1999 i militäralliansen Nato.

Polens tidiga historia

Fursten Mieszko räknas som Polens förste ledare, trots att han var okrönt, och han regerade år 962–992. Hans giftermål med den tjeckiska prinsessan Dubrawka av Böhmen år 965 tros ha påskyndat Polens kristnande följande år. Deras son, Bolesław I Chrobry besteg vid faderns död år 992 tronen och regerade fram till sin död 1025. Strax innan han dog kröntes han av biskopen i Gniezno (Polens dåtida huvudstad) och räknas därför som Polens förste krönte kung. Under 1100-talet kom det efter Boleslav III:s död till en splittring i distrikt och provinser med fraktioner och inbördesstrider om Krakowtronen som följd. Denna period pågick i 160 år och underlättade den tyska expansionen in på polskt territorium i dess västra delar. Vladislav Alnshög (Władysław I Łokietek) enade dock riket och kröntes till kung av det enade Polen år 1320.

Ekonomi

Ekonomin i Polen är stabil, och övergången från planekonomi till marknadsekonomi i samband med folkrepublikens upphörande har gått bra. Polen var en av de sovjetiska lydstater som hade starkast ekonomi. Privatiseringen av små och stora statsägda företag och de liberala reglerna för att få starta nya företag har lett till att många företag etablerat fabriker i Polen. Bl.a. har många biltillverkare förlagt sin tillverkning till Polen. Polen hade 2006 en mycket hög (14,8%) men sjunkande arbetslöshet.

Den största privatiseringen av statligt ägda företag i Polen har fram till idag varit det statliga telekommunkationsbolaget, Telekomunikacja Polska som såldes till France Telecom år 2000 och utförsäljningen av 30% av aktierna till Polens största bank PKO Bank Polski år 2004. Idag utgör statsektorn 25% av Polens BNP.

Regeringen i Polen har meddelat att man för närvarande inte har för avsikt att ansöka om medlemskap i EMU. En anledning till detta torde vara att Polen för närvarande inte uppfyller de krav som ställs för att kunna godkännas som medlem i EMU. Delar av östra Polen har haft mycket svag ekonomisk utveckling.

Huvustaden Warszawa är landets ekonomiska centrum och rankas på första plats i Centraleuropa räknat på utländska investeringar. Idag är Polen EU:s sjätte största ekonomi och den 23:e största i världen. Landet har blivit ett attraktivt investeringsland för utländska företag, detta tack vare Polens geografiska placering, en inre sociekonomisk stabilitet och EU-medlemskapet i synnerhet.

Tyskland, Italien, Ryssland, Frankrike och Kina är Polen största handelspartners. Efter Polens inträde i EU skedde en massiv arbetskraftsutvandring av attraktiva yrkesgrupper till huvudsakligen Irland och Storbritannien vilket skapade allvarlig arbetskraftsbrist i landet av bland annat läkare, ingenjörer, hantverkare, byggnadsarbetare, jordbruksarbetare. Anledningen var de stora löneskillnaderna mellan länderna. Inom sjukvården skapades för första gången köer till operationer, och flera stora byggprojekt havererade. Polen har försökt åtgärda vissa brister genom att tillåta arbetskraftsinvandring av bygg- och jordbruksarbetare från Ukraina. Man arbetar också med att locka hem arbetskraft från Storbritannien, bl.a. genom höjda löner.

Till startsidan